Vernieuwing in dagbesteding

LIMOR heeft de afgelopen zomer deelgenomen aan een inventarisatie naar innovatieve vormen van dagbesteding. Deze inventarisatie heeft Movisie in opdracht van het ministerie van VWS uitgevoerd. Het doel van de inventarisatie is om een breed overzicht te bieden van innovatie in het brede veld van dagbesteding. De beschreven projecten zijn gericht op kwaliteitsverbetering voor de cliënt en/of op een meer kosten effectievere manier van werken.
 

Zwolle Actief

In de publicatie ‘Vernieuwing in dagbesteding’ heeft Movisie 45 innovatie projecten vastgelegd, waaronder Zwolle Actief. Zwolle kent geen reguliere dagopvang meer. Zwolle Actief probeert dak- en thuislozen te activeren door hen met persoonlijke begeleiding te coachen naar verschillende vormen van dagbesteding. LIMOR is een onderdeel van het consortium Zwolle Actief en werkt hierin samen met Tactus, Dimence, Leger des Heils, Travers en RIBWGO.

Delen: