Werkbezoek Beleidsdirectie Forensische zorg Ministerie van Justitie en Veiligheid

De beleidsdirectie vanuit het programma Forensische Zorg van het Ministerie van Justitie en Veiligheid brachten vandaag een werkbezoek aan LIMOR Housing First. Anders dan anders verliep het bezoek vanwege de coronamaatregelen digitaal. 


Een deelnemer van Housing First LIMOR deelde zijn geweldige ervaringsverhaal waar alle aanwezigen van onder de indruk waren. Ook spraken we met de beleidsdirectie over hoe Housing First binnen LIMOR wordt ingezet voor mensen die forensische zorg krijgen of kregen. Welke ondersteuning nodig is na detentie om terugval te voorkomen. Housing First begint met het bieden van een woning om de dakloosheid op te heffen. Vanuit die basis van veiligheid, privacy, rust en autonomie kan er ruimte komen om te werken aan andere levensterreinen.

Dakloosheid na detentie vergroot kans op recidive

Een aanzienlijk deel van de gedetineerden, voornamelijk veelplegers, zijn voorafgaand aan detentie dakloos. Ook is bij zeker de helft sprake van verslaving. Bovendien zien we ook na detentie zien we geregeld dakloosheid ontstaan, waardoor ook de kans op recidive groot is. Er lijkt sprake te zijn van een vicieuze cirkel van dakloosheid-verslaving-criminaliteit die in willekeurige volgorde kan zijn ontstaan, maar elkaar versterkt en in stand houdt. Housing First doorbreekt dat patroon. Door te starten met een thuis waar iemand tot rust kan komen en kan werken aan herstel. Samen met een vaste ondersteuner die langdurig betrokken blijft.

De resultaten onder HF-deelnemers met een forensische achtergrond zijn net zo bemoedigend als bij de overige deelnemers. We weten dus dat Housing First ook voor hen in veel gevallen een goede oplossing is en hopen komende tijd nog veel meer mensen een kans op een beter en veiliger leven te bieden.

Delen: 
Plus